Medovník meduňkolistý je udáván z Říčanska ze dvou lokalit, na obou jsem jej hledal marně. Našel jsem jej na jiném místě v jedné nepříliš krásné dubohabřině (L3.1) v počtu asi 10 exemplářů. Zatímco třeba v okrese Praha-západ a Beroun je to téměř běžný druh, v jižní části okresu Praha-východ jde o druh velmi vzácný…