Jan Pokorný (1973)

botanik, člen ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

Dobrý den, ahoj, jmenuji se Honza Pokorný, narodil jsem se v Praze, ale můj život je spjatý s okresem Praha-východ. Přírodovědu jsem nevystudoval (mám vystudovanou matematiku, obor Matematická analýza na MFF UK), ale od malička byl můj hlavní zájem příroda…

Na stránkách Příroda Říčanska bych rád prezentoval fotky vzácných a ohrožených druhů rostlin i druhů regionálně vzácných, které jsem měl možnost potkat na svých pracovních i nepracovních toulkách regionem. Budu fotit v omezené míře i houby a živočichy, kteří mě zaujmou a které se stále učím do větší míry poznat.

Profese

Přírodu Říčanska jsem začínal poznávat v okolí Hrusic, kam jsme s rodiči a bráchou jezdili každý víkend na chalupu. Jako pracovník Okresního úřadu Praha-východ, oddělení Ekologie krajiny jsem měl možnost poznávat přírodu Prahy-východ do větší šířky a hloubky. Zde jsem se seznámil s pozdějším kolegou a kamarádem Jaromírem Bratkou, se kterým jsme spolu v letech 2000 – 2013 zpracovávali Evidenci významných krajinných prvků na Říčansku pro Městský úřad Říčany; on jako zoolog, já jako botanik.

Říčansko

Říčanskem rozumím oblast působnosti obce s rozšířenou působností Říčany, tedy v podstatě jižní polovinu okresu Praha-východ. Kromě toho jsem zhruba v letech 2002 – 2004 prováděl vegetační mapování pro soustavu NATURA 2000 na několika mapových listech v rámci Říčanska. Při té příležitosti jsem poznal dalšího nového kamaráda, Kubu Halaše (taky mapoval NATURU na sousedních mapových listech), předsedu základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Ekocentrum Říčany. Stal jsem se posléze tedy také jejím členem.