Zvonek hadincovitý je dvouletý nebo vzácněji víceletý druh. Sleduji ho na 2 stanovištích asi 15 let. Populace víceméně mírně ubývá od počátku sledování, letos jich bylo asi 22 jedinců, z toho 5 kvetoucích (dvouletých exemplářů), stále však solidní početnost… Kriticky ohrožený druh Červeného seznamu.