Čertkus luční (Succisa pratensis) je druh některých typů střídavě vlhkých luk. Na Říčansku nehojně. Charakter květu trochu upomíná na pavinec horský (Jasione montana), který kvete v podobnou dobu, je to ale rostlina sušších stanovišť a má jiné listy.