Ryzec pravý /borový/ (Lactarius deliciosus) je na Říčansku pokud je mi známo nehojným druhem. Na tomto místě jsem v současné době nalezl 4 plodnice. Od častějšího ryzce smrkového se liší robustnějšími plodnicemi, kloboukem s oranžovými kruhy bez zelených tónů a oranžovými kroužky na třeni. Existují ještě další druhy ryzců s oranžovým mlékem, vesměs jedlé, v současnosti o nich na Říčansku nevím…