Plicník tmavý (Pulmonaria obscura) má listy na rozdíl od p. lékařského bez světlých okrouhlých skvrn. Roste v dubohabřinách, bučinách, olšinách a lískových křovinách. Květy plicníku mění barvu od červené po modrofialovou. Změna barvy květů je vyvolána změnou stupně kyselosti buněčné šťávy.