Lakušník vodní (Batrachium aquatile sensu lato) zahrnuje i druh lakušník štítnatý (Batrachium peltatum). Je to vodní rostlina, ale může vyrůstat i z bahnitého substrátu, jako v tomto případě. Na Říčansku jsem lakušníky mockrát nepotkal…