Modrásek bahenní (Phengaris nausithous) je zvláště chráněným druhem v kategorii silně ohrožených, zároveň je cílovým druhem soustavy NATURA 2000. Vyskytuje se na loukách s krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis), ke svému vývoji potřebuje, aby na lokalitě byli mravenci rodu Myrmica, na kterých parazituje…