Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis s.l.) je časně kvetoucí rostlinou dubohabřin, lužních lesů, suťových lesů, květnatých bučin, lesních lemů a křovin. Kvést v únoru jsem jej doposud také nepozoroval…