Violka Rivinova roste v přirozených listnatých lesích a křovinách, na Říčansku dosti hojně. Květ vyrůstá z květonosné lodyhy, nápadná je bílá ostruha, kterou se liší od podobné violky lesní (Viola reichenbachiana), která roste často na podobných stanovištích…