Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) opět kvete těsně za hranicí Říčanska. Letos napočítáno asi 40 (!) jedinců (loni 16). Na 3 mikrolokalitách, na jedné z nich (prosvětlený les) silně zarůstá buření. Zvonky často okousané od zvěře.