V horní části obrázku černorosol uťatý (Exidia truncata) s částečně volnými a ne zcela přirostlými plodnicemi. V prostřední části snímku s plodnicemi přirostlými k substrátu pravděpodobně černorosol bukový (Exidia nigricans).