Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) vyrostl na svých 3 mikrolokalitách těsně za hranicemi Říčanska v počtu asi 20 exemplářů, z toho 7 je s květem nebo poupaty. Na jedné mikrolokalitě v zářezu cesty byla částečně vyhrnuta zemina do kraje cesty a zřejmě pohřbila některé zvonky :-(…