V zaříznutém údolí potoka jsme dnes s bráchou a kolegou ochráncem přírody měli štěstí na dva mloky skvrnité (Salamandra salamandra). Jejich zbarvení má funkci varovnou a odrazující.