Klobouk je za vlhka světle hnědý nebo okrový, při zasychání světlejší, často až bělavý, v mládí vločkatý a při okraji nápadně ověšený pomíjivými zbytky vela. Lupeny jsou za zralosti tmavě fialově hnědé. Roste od dubna do listopadu na trouchnivém dřevě nebo opadu listnáčů. Velmi hojný druh.