Na voskovkové louce jsme našli jeden jazourek (Geoglossum sp.). Ještě jsem ho na Říčansku neviděl. Jeden z indikátorů vzácných a ohrožených voskovkových luk (CHEGD druhů – kyjankovité houby, voskovky, závojenky, jazourkovité houby, voskovečky a čirůvečky).