Našel jsem novou zajímavou louku. Uprostřed je remízek, kde rostou také osiky a poblíž nich vyrostla nejspíš čirůvka topolová (Tricholoma populinum). Roste nehojně od září do listopadu v symbióze především s osikou a topolem černým. Vzhledem k určení, které není úplně 100%, nechám jen v Aktualitách.