Na trávnících podél silničky jsem konečně na Říčansku narazil na čirůvku dvoubarvou (Lepista personata). Roste na obhospodařovaných loukách, sadech, okrajích lesů, parcích apod. Dobře poznatelná podle okrově šedého až šedobéžového klobouku a fialového třeně.