Na této plodnici je lépe vidět, že plodnice je rozlišená na množství samostatných kloboučků, které mají na spodu rourky. Obě plodnice vyrostly v bučině.