V jižní části okresu Praha-východ můžeme najít tyto vegetační typy mokřadů a rašelinišť: M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod, M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů, M1.4 Říční rákosiny, M1.5 Pobřežní vegetace potoků, M1.7 Vegetace vysokých ostřic, M2.1 Vegetace letněných rybníků, M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků, M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin, M6 Bahnité říční náplavy, R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců, R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště, R2.3 Přechodová rašeliniště,