Trávníky s mateřídouškou svazu Hyperico perforati – Scleranthion perennis se na Říčansku vyskytují nehojně roztroušeny. Na snímku je vidět hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), hvozdík kartouzek (Dianthus cartusianorum), mochna stříbrná (Potentilla argentea), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) a mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides). Květy hostí celou řadu motýlů.