Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), kriticky ohrožený druh Červeného seznamu právě na Říčansku kvete, na hranici regionu či spíše těsně za jeho hranicí. Letos bylo napočítáno asi 16 jedinců, z toho 8 kvetlo nebo mělo nasazeno na květ. Zvonky rostou nyní na 4 místech nepříliš daleko od sebe…