bělolist žlutavý

Bělolist žlutavý (Filago lutescens), silně ohrožený druh Červeného seznamu, rozkvétá… Viděli jsme letos jen 4 kvetoucí jedince, i když se loni uskutečnila akce na jeho podporu. Nicméně přírodnímu biotopu suchých trávníků mělkých půd to prospělo, snad bude stav populace bělolistů lepší napřesrok…

zvonek hadincovitý

Opět nastal čas květu zvonků hadincovitých (Campanula cervicaria), kriticky ohrožencýh druihů Červeného seznamu. Vyskytují se na hranici okresů Praha-východ a Benešov, letos jsme napočítali asi 15 jedinců (sterilních i s květem)…