hnilák smrkový

Hnilák smrkový (Monotropa hypopitys) je vzácnější rostlina z Červeného seznamu v kategorii ohrožených (C3). Od vzácnějšího hniláku lysého (Monotropa hypophegea) se liší korunními lístky z vnitřní strany chlupatými, chlupaté jsou také nitky tyčinek a čnělka. Na Říčansku pořídku.

hruštička menší

Objevil jsem nové místo s hruštičkou menší (Pyrola minor), ohroženým druhem Červeného seznamu C3. Na lokalitě bylo nejméně 70 kvetoucích (nebo spíše dokvétajících) rostlin. Nejčastější z našich hruštiček…

zábělník bahenní

Právě dokvétá zábělník bahenní (Comarum palustre), vím o jediné lokalitě na Říčansku. Český název je z ruského cабельник, tedy něco jako šavlovec (snad že lodyhy jsou vystoupavé – zakřivené jako šavle)…

bělolist obecný 2

Bělolist obecný (Filago vulgaris) jsem doma letos vypěstoval z loňských semínek z lokality, ale je něčím napaden a vypadá, že nevykvete… Fotka je detail kvetoucí lodyhy bělolistu obecného  z lokality Říčanska…