plicník lékařský

Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis s.l.) je časně kvetoucí rostlinou dubohabřin, lužních lesů, suťových lesů, květnatých bučin, lesních lemů a křovin. Kvést v únoru jsem jej doposud také nepozoroval…

bažanka vytrvalá

Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) vykvétá časně zjara zejména v květnatých bučinách, dubohabřinách, suťových lesích a lužních lesích. Je to dvoudomá rostlina, na obrázku samičí rostlina, téměř úplně plodná, to jsem v únoru ještě neviděl…

černorosol bukový

Černorosol bukový (Exidia nigricans) roste po celý rok na tlejících kmenech, větvích a pařezech především buku, hojně i dubů, lísek, jasanů a vrb, někdy také bříz, olší a smrku. Náš nejhojnější černorosol.