lakušník vodní

Lakušník vodní (Batrachium aquatile sensu lato) zahrnuje i druh lakušník štítnatý (Batrachium peltatum). Je to vodní rostlina, ale může vyrůstat i z bahnitého substrátu, jako v tomto případě. Na Říčansku jsem lakušníky mockrát nepotkal…

poupě kosatce sibiřského

Kosatec sibiřský, zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožených a druh Červeného seznamu v kategorii ohrožených. Na Říčansku v současnosti dosti vzácně. Zde  v prosvětlené vlhkomilné doubravě v odvodňovacím kanálu.