podběl lékařský

Podběl lékařský (Tussilago farfara) je v regionu velmi hojný, roste většinou na ruderálních místech – okrajích cest, navážkách apod. Je symbolem jara – jak zpívá J.S.Lenk:“Je jaro, je jaro a kvetou podběly, všechny pěkně vzalo a honem někam odjeli…“

líska obecná

Jedna z prvních kvetoucích rostlin z volné přírody na Říčansku v roce 2019 – líska obecná (Corylus avellana). V únoru toho ještě moc nekvete, třeba rozrazil perský nebo druhy kvetoucí po celý rok jako sedmikráska chudobka.

ryzec pravý (borový)

Ryzec pravý /borový/ (Lactarius deliciosus) je na Říčansku pokud je mi známo nehojným druhem. Na tomto místě jsem v současné době nalezl 4 plodnice. Od častějšího ryzce smrkového se liší robustnějšími plodnicemi, kloboukem s oranžovými kruhy bez zelených tónů a oranžovými kroužky na třeni. Existují ještě další druhy ryzců s oranžovým mlékem, vesměs jedlé, v…