kukmák okázalý

Kukmák okázalý (Volvariella speciosa) vyrostl na mezofilní louce. Přestože obrázek není moc dobrý, dám jej sem pro zaznamenání druhu pro Říčansko. Význačná pro druh je pochva na bázi třeně, která na fotce není patrná…

opeňka měnlivá

Opeňka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis) vyrostla výjimečně na smrkovém pařezu, většinou roste na listnáčích. Je jedlá, prý lahodné chuti. Každý kdo ji chce sbírat, musí znát jejího smrtelně jedovatého dvojníka čepičatku jehličnanovou (Galerina marginata)!

ryzec svrklý

Pravděpodobně ryzec scvrklý (Lactarius vietus) se silně palčivým bílým mlékem rostoucí na okraji malého rašeliniště pod břízou. Typická je bělavá zóna na horním okraji třeně.

penízovka skvrnitá

Penízovka skvrnitá (Collybia maculata) roste od konce června do listopadu na tlejícím, obvykle zanořeném dřevě jehličnanů a listnáčů. Nejčastěji je vázaná na smrky, někdy i borovice, modříny, jedle a buky.