lupina mnoholistá

Lupina mnoholistá nebo také vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) je rostlina původem ze Severní Ameriky. U nás se občas invazně šíří, na Říčansku roztroušeně. Je to druh výrazně světlomilný.

mochna husí

Mochna husí (Potentilla anserina) roste na loukách, převážně zaplavovaných a subhalofilních, pastvinách, lemech komunikací či ruderálních plochách. Poměrně hojný druh na Říčansku. Zde při kraji silnice…

prstnatec májový

Na druhé nejbohatší lokalitě Říčanska co se týče početnosti populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) začínají tyto orchideje kvést, jsou možná týden před optimem kvetení. Lokalita je perspektivní a vlastník jí poskytuje příkladnou péči…

česnek medvědí

Právě kvete česnek medvědí (Allium ursinum) v údolní olšině. Stanoviště pravděpodobně není přirozeného původu, i vzhledem k tomu, že zde roste karpatský druh kyčelnice žlaznatá (Dentaria glandulosa)…

zběhovec plazivý

Zběhovec plazivý (Ajuga reptans) je hojný druh spíše vlhčích lesů a luk. Vyznačuje se dlouze řapíkatými listy v přízemní růžici, čímž se liší od zběhovce lesního (Ajuga genevensis), který se v regionu též roztroušeně vyskytuje…