pryšec chvojka

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) je běžná rostlina mezí, křovinatých strání, kamenitých pastvin, úhorů, lesních lemů, písčin, podél cest nebo poloruderálních trávníků. Při poranění roní bílé mléko. Na Říčansku hojně.

kornice otrubičnatá

Na dřevě lísek, méně často olší, výjimečně i jiných dřevin roste hojně kornice otrubičnatá (Encoelia furfuracea). Plodnice jsou na spodní straně pokryté světlými otrubičnatými vločkami, odtud název.

černorosol uťatý

V horní části obrázku černorosol uťatý (Exidia truncata) s částečně volnými a ne zcela přirostlými plodnicemi. V prostřední části snímku s plodnicemi přirostlými k substrátu pravděpodobně černorosol bukový (Exidia nigricans).

prvosenka jarní

Prvosenka jarní (Primula veris) vykvetla na jedné z nemnoha lokalit Říčanska. Od podobné prvosenky vyšší (Primula elatior) se liší mj. tmavě žlutými květy a nafouklými kalichy. Podle záznamů prvosenka vyšší na Říčansku dříve také rostla, nyní o ní nevím…