zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) vyrostl na svých 3 mikrolokalitách těsně za hranicemi Říčanska v počtu asi 20 exemplářů, z toho 7 je s květem nebo poupaty. Na jedné mikrolokalitě v zářezu cesty byla částečně vyhrnuta zemina do kraje cesty a zřejmě pohřbila některé zvonky :-(…

len setý

Dnes jsem objevil pro Říčansko rostlinu, kterou jsem zde ještě neviděl – len setý (Linum usitatissimum). Rostl na kraji silnice v kontaktu s polem. Z regionu je několik záznamů o zplanělém výskytu této rostliny z jiných míst…

ďáblík bahenní

Ďáblík bahenní (Calla palustris) je zvláště chráněná rostlina i druh Červeného seznamu, v obou případech v kategorii ohrožených. Na Říčansku vím o jediné lokalitě. Roste zde na začátku toku jednoho potoka.