rozrazil štítkovitý

Rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) zde roste na kraji rybníka, v porostech terestrických lakušníků. Mokřadní druh s čárkovitě nebo podlouhle kopinatými listy, celokrajnými nebo řídce pilovitými. Na Říčansku vzácně.

prstnatec májový

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) dokvétá na třetí pespektivní lokalitě Říčanska. Početnost je minimálně 20 kvetoucích exemplářů, louka je sečena. V červnu prstnatec májový na Říčansku obvykle už nekvete, ale letos je to pořád o něco zpožděné…

ostřice Otrubova

Ostřice Otrubova je vzácnější ostřice podobná ostřici liščí (Carex vulpina), od níž se liší mj. listovým jazýčkem špičatým a delším než širokým. Na Říčansku vzácně. Zde ve vlhkém příkopu u silnice.