ryzec syrovinka

Ryzec syrovinka (Lactarius volemus) roste nepříliš hojně v bučinách, doubravách a smrčinách. Má typickou vůni po slanečcích. Mléko je bílé. Na Říčansku jsem se s ním setkal po dlouhé době, navíc v lese, který neznám, takže velká radost!

kozlíček Acanthocinus griseus

Kozlíček Acanthocinus griseus je můj prvonález, takže velká radost. Hostitelskými rostlinami je smrk nebo borovice. Larva se vyvíjí ve starém, odumírajícím nebo mrtvém dřevě, které je často napadené kůrovcem (zdroj J. Zahradník, Evropští tesaříci). Podle sdělení odborníků je nyní častější než před takovými 25 lety.

trávníky s mateřídouškou

Trávníky s mateřídouškou svazu Hyperico perforati – Scleranthion perennis se na Říčansku vyskytují nehojně roztroušeny. Na snímku je vidět hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), hvozdík kartouzek (Dianthus cartusianorum), mochna stříbrná (Potentilla argentea), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) a mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides). Květy hostí celou řadu motýlů.

zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), kriticky ohrožený druh Červeného seznamu právě na Říčansku kvete, na hranici regionu či spíše těsně za jeho hranicí. Letos bylo napočítáno asi 16 jedinců, z toho 8 kvetlo nebo mělo nasazeno na květ. Zvonky rostou nyní na 4 místech nepříliš daleko od sebe…

bělolist žlutavý

Bělolist žlutavý (Filago lutescens) je podobný bělolistu obecnému (Filago vulgaris). Má hlávky složené v průměru z menšího počtu úborů a střední zákrovní listeny s obvykle červenou osinkou (obecný ji má žlutou). Střední zákrovní listeny jsou bohatě vlnatě až plstnatě chlupaté, jen na bázi lysé (obecný jen nad 1/2 řídce chlupaté, jinak lysé). Bělolist žlutavý je…

hřib smrkový

Plodnice nalezena v bučinách. Původně jsem myslel, že jde o hřib dubový kvůli tmavší barvě třeně se síťkou, ale nyní po nálezu jasných smrkových hřibů opravuji určení na hřib smrkový kvůli barvě klobouku…..

ostřice pobřežní

Ostřice pobřežní (Carex riparia) je druh Červeného seznamu v kategorii druhů vyžadujících další pozornost (C4). Na Říčansku jsem se s ní potkal vůbec poprvé. Znám ji spíše ze středního Polabí…