kopretina bílá

Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare agg.) je druh mezofilních ovsíkových luk. Louky s masívním výskytem kopretin nejsou v regionu úplně běžné… Tyto louky se pravidelně 2x ročně sečou…

upolín nejvyšší 2

Upolín nejvyšší (Trollius altissimus) vykvetl na poslední lokalitě Říčanska, o které vím. Roste zde pár posledních jedinců na vysokostébelné vlhké louce… Pro udržení upolínů na lokalitě by byla vhodná pravidelná seč po uzrání semen…