hruštička menší

Objevil jsem nové místo s hruštičkou menší (Pyrola minor), ohroženým druhem Červeného seznamu C3. Na lokalitě bylo nejméně 70 kvetoucích (nebo spíše dokvétajících) rostlin. Nejčastější z našich hruštiček…

zábělník bahenní

Právě dokvétá zábělník bahenní (Comarum palustre), vím o jediné lokalitě na Říčansku. Český název je z ruského cабельник, tedy něco jako šavlovec (snad že lodyhy jsou vystoupavé – zakřivené jako šavle)…

bělolist obecný 2

Bělolist obecný (Filago vulgaris) jsem doma letos vypěstoval z loňských semínek z lokality, ale je něčím napaden a vypadá, že nevykvete… Fotka je detail kvetoucí lodyhy bělolistu obecného  z lokality Říčanska…

mák polní

Mák polní (Papaver argemone) je vzácnější druh máku s nepřekrývajícími se okvětními plátky a štětinatými tobolkami. Dnes jsem u cesty podél pastviny objevil jeho další lokalitu pro Říčansko.