ostřice Otrubova

Ostřice Otrubova je vzácnější ostřice podobná ostřici liščí (Carex vulpina), od níž se liší mj. listovým jazýčkem špičatým a delším než širokým. Na Říčansku vzácně. Zde ve vlhkém příkopu u silnice.

lupina mnoholistá

Lupina mnoholistá nebo také vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) je rostlina původem ze Severní Ameriky. U nás se občas invazně šíří, na Říčansku roztroušeně. Je to druh výrazně světlomilný.

mochna husí

Mochna husí (Potentilla anserina) roste na loukách, převážně zaplavovaných a subhalofilních, pastvinách, lemech komunikací či ruderálních plochách. Poměrně hojný druh na Říčansku. Zde při kraji silnice…