Louky

V regionu můžeme potkat tyto typy vlhkých luk: T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, T1.3 Poháňkové pastviny, T1.4 Aluviální psárkové louky, T1.5 Pcháčové louky, T1.6 Tužebníková lada, T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky, T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd