Trávníky

Z trávníků na Říčansku můžeme najít T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky, T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou, T3.4 Širokolisté suché trávníky, T3.5 Acidofilní suché trávníky, T5.1 Jednoletá vegetace písčin, T5.5 Acidofilní trávníky mělkých skeletovitých půd… Řadím sem i vegetaci T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů a T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, které jsou…