Mlok skvrnitý

V zaříznutém údolí potoka jsme dnes s bráchou a kolegou ochráncem přírody měli štěstí na dva mloky skvrnité (Salamandra salamandra). Jejich zbarvení má funkci varovnou a odrazující.

Sasanka pryskyřníkovitá

Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) je teplomilnější než její příbuzná sasanka hajní (Anemone nemorosa). Dlouho jsem o ní na Říčansku nevěděl. Zde roste v habřině s dymnivkami dutými, teprve začíná kvést.