voskovka kluzká

Na lokalitě s voskovkami vyrostla nová voskovka, voskovka kluzká (Hygrocybe irrigata). Vyznačuje se lepkavým až kluzkým třeněm a šedohnědým, někdy bělavým nebo ocelově šedým kloboukem. Patří mezi ohrožené druhy Červeného seznamu (EN – endangered).

stroček kadeřavý 2

Stroček kadeřavý (Pseudocraterellus undulatus) má klobouk nálevkovitý, zvlněný, šedohnědý, na spodní straně paprsčitě vrásčitý, šedobělavý nebo šedě krémový. Roste od konce května do počátku listopadu.