Stroček trubkovitý

Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides) roste od června do listopadu, nejhojněji v září a říjnu. Tvoří mykorhizu s buky, někdy i jinými listnáči (zde pod habry), vzácně s jehličnany. Vyrůstá často v trsech a početných skupinkách.

Hřib modračka

Hřib modračka (Boletus pulverulentus) roste roztroušeně od konce května do října v jehličnatých a listnatých lesích a parcích. Dužnina po řezu okamžitě intenzívně modrá. Dříve uváděn jako jedlý, kvůli kumulaci arzénu se k jídlu nyní nedoporučuje.