bělolist žlutavý

Bělolist žlutavý (Filago lutescens), silně ohrožený druh Červeného seznamu, rozkvétá… Viděli jsme letos jen 4 kvetoucí jedince, i když se loni uskutečnila akce na jeho podporu. Nicméně přírodnímu biotopu suchých trávníků mělkých půd to prospělo, snad bude stav populace bělolistů lepší napřesrok…

zvonek hadincovitý

Opět nastal čas květu zvonků hadincovitých (Campanula cervicaria), kriticky ohrožencýh druihů Červeného seznamu. Vyskytují se na hranici okresů Praha-východ a Benešov, letos jsme napočítali asi 15 jedinců (sterilních i s květem)…

bělozářka větevnatá

Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) se v regionu vzácně vyskytuje v teplomilnějších variantách doubrav. Květenství má latnaté na rozdíl od příbuzné bělozářky liliovité (Anthericum liliago), která se v jižní polovině okresu Praha-východ nevyskytuje (v severní ano)… Mimo region roste bělozářka větevnatá i v jiných biotopech, např. suchých trávnících či lesních lemech…

chrastavec křovištní

Chrastavec křovištní (Knautia drymeia) má na rozdíl od chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.) všechny listy celistvé, od chrastavce lesního (Knautia maxima) se liší odlišným větvením a jiným charakterem chlupů na lodyze…