kozlíček Acanthocinus griseus

Kozlíček Acanthocinus griseus je můj prvonález, takže velká radost. Hostitelskými rostlinami je smrk nebo borovice. Larva se vyvíjí ve starém, odumírajícím nebo mrtvém dřevě, které je často napadené kůrovcem (zdroj J. Zahradník, Evropští tesaříci). Podle sdělení odborníků je nyní častější než před takovými 25 lety.

trávníky s mateřídouškou

Trávníky s mateřídouškou svazu Hyperico perforati – Scleranthion perennis se na Říčansku vyskytují nehojně roztroušeny. Na snímku je vidět hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), hvozdík kartouzek (Dianthus cartusianorum), mochna stříbrná (Potentilla argentea), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) a mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides). Květy hostí celou řadu motýlů.

zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), kriticky ohrožený druh Červeného seznamu právě na Říčansku kvete, na hranici regionu či spíše těsně za jeho hranicí. Letos bylo napočítáno asi 16 jedinců, z toho 8 kvetlo nebo mělo nasazeno na květ. Zvonky rostou nyní na 4 místech nepříliš daleko od sebe…