Říčansko

mochna husí

Mochna husí (Potentilla anserina) roste na loukách, převážně zaplavovaných a subhalofilních, pastvinách, lemech komunikací či ruderálních plochách. Poměrně hojný druh na Říčansku. Zde při kraji silnice…

Celý příspěvek