Říčansko

čepičatka jehličnanová

Čepičatka jehličnanová (Galerina marginata) roste od května do prosince na tlejícím dřevě jehličnanů i listnáčů. Třeň nad pomíjivým prstenem bělavě vločkatý, pod ním hnědý, bělavě vláknitý. Má slabou moučnou vůni. Je smrtelně jedovatá! Dobrá a chutná opeňka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis) roste obvykle v bohatých trsech a třeň není hladký, ale pokrytý drobnými hnědými odstávajícími šupinkami.…

Celý příspěvek