světlík

Světlík (Euphrasia sp.) je druh krátkostébelných luk, v ČR více druhů vesměs podobných a obtížně rozlišitelných. Světlíky se na Říčansku vyskytují nehojně…

dobromysl obecná

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) roste roztroušeně na suchých stráních, skalnatých svazích, lesních lemech apod. V kuchyni známá jako oregano. Voňavá bylinka, lze na ní nalézt početné množství hmyzu…

štětinec laločnatý

Invazní druh původem ze Severní Ameriky, šíří se zejména podél vodních toků. Roste v pobřežních křovinách, okrajích lužních lesů, na polích a rumištích apod. Já jsem ho na Říčansku viděl poprvé a zaznamenal jen ojedinělý výskyt…