Říčansko

zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý je dvouletý nebo vzácněji víceletý druh. Sleduji ho na 2 stanovištích asi 15 let. Populace víceméně mírně ubývá od počátku sledování, letos jich bylo asi 22 jedinců, z toho 5 kvetoucích (dvouletých exemplářů), stále však solidní početnost… Kriticky ohrožený druh Červeného seznamu.

Celý příspěvek
Říčansko

Medovník meduňkolistý

Medovník meduňkolistý je udáván z Říčanska ze dvou lokalit, na obou jsem jej hledal marně. Našel jsem jej na jiném místě v jedné nepříliš krásné dubohabřině (L3.1) v počtu asi 10 exemplářů. Zatímco třeba v okrese Praha-západ a Beroun je to téměř běžný druh, v jižní části okresu Praha-východ jde o druh velmi vzácný…

Celý příspěvek