Říčansko

čarovník pařížský

Čarovník pařížský (Circaea lutetiana) je poměrně hojný druh humózních lesů, např. bučin nebo luhů. Rod čarovník zahrnuje také dva další, vzácnější druhy udávané z regionu – č. prostřední a č. alpský. Zajímavostí je, že korunní plátky jsou jen 2. Latinské rodové jméno je podle kouzelnice Kirké z řecké mytologie.

Celý příspěvek
Říčansko

zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) opět kvete těsně za hranicí Říčanska. Letos napočítáno asi 40 (!) jedinců (loni 16). Na 3 mikrolokalitách, na jedné z nich (prosvětlený les) silně zarůstá buření. Zvonky často okousané od zvěře.

Celý příspěvek