Říčansko

starčkovec jestřábníkolistý

Dnes jsem na Říčansku na pasece vedle květnaté bučiny narazil na rostlinu, kterou jsem neznal. Myslel jsem na nějaký starček, po podrobném pátrání jsem zjistil, že jde o rostlinu původem z Ameriky, zavlečenou k nám koncem 19. století – starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolia). V Čechách je vzácnější, zdá se, že se u nás v poslední…

Celý příspěvek
Říčansko

vraní oko čtyřlisté

Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) je na Říčansku nehojně roztroušeno v humózních lesích. Plodem je černá bobule. Celá rostlina je prudce jedovatá, zejména oddenek a bobule. Listy jsou nejčastěji v 4četném přeslenu, můžou se vzácněji vyskytovat rostliny trojčetné nebo v přeslenu 5 až 8četném.

Celý příspěvek
Říčansko

čarovník pařížský

Čarovník pařížský (Circaea lutetiana) je poměrně hojný druh humózních lesů, např. bučin nebo luhů. Rod čarovník zahrnuje také dva další, vzácnější druhy udávané z regionu – č. prostřední a č. alpský. Zajímavostí je, že korunní plátky jsou jen 2. Latinské rodové jméno je podle kouzelnice Kirké z řecké mytologie.

Celý příspěvek
Říčansko

zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) opět kvete těsně za hranicí Říčanska. Letos napočítáno asi 40 (!) jedinců (loni 16). Na 3 mikrolokalitách, na jedné z nich (prosvětlený les) silně zarůstá buření. Zvonky často okousané od zvěře.

Celý příspěvek