Říčansko

pryšec chvojka

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) je běžná rostlina mezí, křovinatých strání, kamenitých pastvin, úhorů, lesních lemů, písčin, podél cest nebo poloruderálních trávníků. Při poranění roní bílé mléko. Na Říčansku hojně.

Celý příspěvek