Říčansko

bělozářka větevnatá

Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) se v regionu vzácně vyskytuje v teplomilnějších variantách doubrav. Květenství má latnaté na rozdíl od příbuzné bělozářky liliovité (Anthericum liliago), která se v jižní polovině okresu Praha-východ nevyskytuje (v severní ano)… Mimo region roste bělozářka větevnatá i v jiných biotopech, např. suchých trávnících či lesních lemech…

Celý příspěvek
Říčansko

ostružiník vonný

Ostružiník vonný (Rubus odoratus) je druh původem ze severní Ameriky, u nás pěstovaný v parcích a občas zplaňující v lesích a na jejich okrajích. Ostružiníky jsou velice složitá skupina obtížná na determinaci, tento druh se však pozná snadno jako jeden z mála…

Celý příspěvek