Říčansko

bažanka vytrvalá

Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) vykvétá časně zjara zejména v květnatých bučinách, dubohabřinách, suťových lesích a lužních lesích. Je to dvoudomá rostlina, na obrázku samičí rostlina, téměř úplně plodná, to jsem v únoru ještě neviděl…

Celý příspěvek